Basic personligt

Daniel Brahneborgs blogg

Vi är inte emot upphovsrätt

Kan någon förklara vad Bo-Erik Gyberg är ute efter i dagens SvD?

Dels så är det inte så mycket som stämmer med Ricks historia över upphovsrätten (del 1, del 2), och dels så är det ju fortfarande ingen som har argumenterat för “ett internet fritt från upphovsrättsligt skydd”. Det blir himla mycket enklare att föra en diskussion om fildelning i allmänhet och Ipred i synnerhet om antipiraterna faktiskt bemöter de argument vi har och inte hittar på direkta lögner. Visserligen beror det förmodligen på att de inte har några riktiga argument och inte kan bemöta motståndarnas, men det hela börjar bli lite tjatigt.

Det är inte helt lätt att jämföra de två beskrivningarna. Bo-Eriks beskrivning fokuserar nämligen väldigt mycket på den ekonomiska sidan för tryckerierna, medan Rick fokuserar mer på rätten att slippa bli censurerad. Dessutom är det inte så många årtal som är speciellt lika. Jag gillar däremot skillnaden på det här stycket av Bo-Erik:

Först med den franska revolutionens upphovsrättslag 1793 kom den verkliga explosionen av tryckta ord. Envåldshärskarens kontroll av konsten med hjälp av makt och pengar ersattes av upphovspersonens äganderätt till sina verk.

och de här styckena av Rick:

Ordet copyright härstammar från en intern mekanism inom boktryckargillet. Medlemmarna i gillet kom överens simsemellan om vem som hade rätt att trycka (”kopiera”) vilka manus, och detta fördes in i en stor liggare hos London Company of Stationers. Inte nog med att de hade ett monopol som grupp, alltså; de hade dessutom en kartell inom monopolet. [...]

För att åstadkomma detta [=undvika kopior med dålig kvalitet] menade monopolisterna att det borde finnas ett naturligt ägande till något man skrivit, som skulle tillkomma författaren av ett verk. Ett ägande som förbjuder andra att trycka samma verk. Och om det är ett ägande, så kan detta ägande också köpas och säljas.

Ett annat kul stycke av Bo-Erik. På vilket sätt skiljer sig det från hur bokförlag och musikförlag beter sig nu?

Att försöka leva på sitt författarskap blev utsiktslöst. Utbudet av böcker blev begränsat till det som tryckarna lätt trodde sig kunna sälja.

På sätt och vis är “vi måste stoppa fildelningen”-folket lite kul. De tjatar sig blå om hur kreativa de är. De tjatar sig lika blå över att de måste tjäna pengar. Ändå orkar de inte lyfta ett finger för att utnyttja något av sin kreativitet för att faktiskt kunna tjäna de där pengarna, utan kommer gnällande till politiker för att stämma livet ur en hel befolkning. Tja, kul, och kul… Kul som i “det är charmigt att vilja avskaffa yttrandefriheten och hota demokratin”.

Andra bloggar intressant om: Politik, övervakning, censur, fildelning, böcker, ekonomi, teknik, internet, Ipred, upphovsrätt.

pixelstats trackingpixel

November 16th, 2008 Posted by Daniel Brahneborg | Uncategorized | 3 comments