Basic personligt

Daniel Brahneborgs blogg

Ändrat perspektiv – intro

Ibland dyker det upp fraser som med en enorm enkelhet och kompakthet, får en att se massor av saker i ett helt nytt perspektiv. För programmering kom till exempel frasen “encapsulate the concept that varies”, något som i praktiken summerar ihop allt man behöver veta från boken Design Patterns.

Nu senast var det frasen “individuals don’t have genes, it’s genes who have individuals” som snurrade runt i skallen på mig. Förutom att den orsakade ganska mycket kaos inom biologin, insåg jag nämligen nu att den också i praktiken krossar hela genus-”vetenskapen”. Jag har alltid tyckt att genusfolket har svamlat, men aldrig riktigt kunna sätta fingret på var de hamnat snett. Den nya synen på gener gav precis den nyckel jag behövde.

Jag ska utveckla resonemanget mer senare. Eller är kopplingen självklar?

pixelstats trackingpixel

October 2nd, 2012 Posted by Daniel Brahneborg | blogg | 2 comments

  • Jerker Montelius

    Du får gärna utveckla.

  • http://blogg.ricercar.se/basic Daniel Brahneborg

    Ok. Ska se om jag hinner klart under dagen.