Spannmålsfri Söndag

Just another ricercar.se blogs weblog

LCHF och miljön

I torsdags var det TV-debatt om LCHF, och på slutet var det en kille från “Ekologistas” som hävdade att vi för att ligga på en hållbar nivå bara skulle kunna äta 2 hg “kött” i veckan. Någon dag senare postade de ett inlägg med lite fler detaljer. Det är flera saker i det inlägget som jag ställer mig frågande till.

Först det där med globala uppvärmningen:

Pinfärsk forskning (under publicering) visar att vi med stor sannolikhet inte kommer att klara av att begränsa den globala uppvärmningen till två grader – att nå det s.k. tvågradersmålet – utan en förändring av kostvanorna. Teknologiska förbättringar inom jordbruket är helt enkelt inte tillräckliga.

Den globala genomsnittstemperaturen kanske ökar just nu. Kanske inte, jag har sett diagram och siffror som pekar åt båda håll. Det betyder inte att ökningen senaste decenniet eller två kan extrapoleras 100 år framåt. Till att börja med ger det alldeles för hög osäkerhet, och dessutom är det fortfarande ingen av uppvärmningsförespråkarna som på minsta sätt har med Peak Oil i sina resonemang. Att förbränning av fossilt bränsle ger global uppvärmning spelar ju ingen roll om det efter år 2030-2050 inte finns någon olja kvar att elda upp.

Vad som krävs är en minskad konsumtion av animaliska produkter, framförallt nötkött som orsakar i runda slängar 50 ggr så stora växthusgasutsläpp per energienhet som bönor eller spannmål (se sista figuren).

Att bara fokusera på mängden växthusgasutsläpp blir väldigt konstigt. Djur i sig kan aldrig vara dåligt för planeten, de har funnits… öh… ganska länge, kan man väl uttrycka det som. Jorden har fortfarande inte brunnit upp än, så någonting saknas där i resonemanget. Förmodligen för att man i det här fallet bara har räknat på spannmålsuppfött industrikött.

Enligt WWF är det istället tvärtom: Flerårigt gräs som betas och trampas ned binder mer kol än vad korna släpper ut, vilket ger en nettoförbättring. Om nu koldioxid i atmosfären, ni vet det där som alla växter behöver för att överleva, vore det värsta som fanns i hela världen.

En diet som LCHF rekommenderar dock en ökad konsumtion av animaliska produkter och ett minskat intag av bönor och spannmål – alltså tvärtemot vad som vore fördelaktigt, och nödvändigt, ur ett klimatperspektiv.

Nej, LCHF rekommenderar en ökad konsumtion av det animaliska fett som vanligen slängs bort. Eftersom kolhydratdrivna blodsockerdippar ger ökad aptit, verkar de flesta som har ätit LCHF ett tag snarast ha minskat på sin köttkonsumtion. Dessutom slipper man allt småätande däremellan, med godis, chips och fikabröd. Den skillnaden verkar alla LCHF-motståndare glatt glömma bort, trots att det är positivt både för människan och miljön.

Spannmål som dels kräver olja för sådd, gödsel och skörd, och dels luckrar upp och utarmar matjorden, kan aldrig vara speciellt bra ur något perspektiv alls. Utom möjligen för ekonomiavdelningen på Monsanto.

Katrin Zytomierska hävdade t.ex. att fisk inte är kött…

Nej, det är det inte enligt någon som helst normal definition. Det är en animalisk produkt, men det betyder inte att det är kött. Inälvor är inte heller kött, eftersom kött enligt Wikipedia är “ätlig muskel- och fettvävnad hos djur”. Användning av ordet “kött” i betydelsen “fiskkött” existerar inte i normalt språkbruk, därav uttryck som “kött eller fisk”.

Det krävs med andra ord 20-100 (kanske 50-100) ggr så mycket mark för att odla foder år nötkreatur jämfört med vad som hade behövts om man hade ätit spannmålen direkt, för att tillgängliggöra samma mängd energi för människan. Grisar och kycklingar kan ”lagra” en större del av energin, men det är fortfarande betydligt effektivare att använda spannmålet som människoföda.

Här blir det faktiskt bara fånigt. Nej, djur “lagrar” inte energi. Det är inte det vi har dem till. Det viktiga är att de omvandlar spannmål och andra växter till fullvärdigt protein och livsnödvändigt fett, eftersom vi inte kan göra det själva. Att på det här sättet likställa spannmål med animaliskt protein och fett visar en nästan pinsamt dålig kunskap om hur människokroppen fungerar. Kanske ännu ett exempel på allt tjat om kaloriräkning, som har fått alltför många människor att tro att “en kalori är en kalori”.

Fullvärdigt protein och fett är ett måste för att överleva som människa. Kolhydrater är det inte. Att jämställa dem är bara larvigt.

Dessutom kräver spannmålen gödsel. Utan olja måste detta komma från djur. Var ska de få sin mat från?

Extensiva produktionssystem innebär att djuren får beta fritt och att behovet av kraftfoder därmed minskar. Dock är det här ett ineffektivt produktionssystem ur ett markperspektiv då det krävs stora arealer för att djuren ska kunna få i sig tillräckligt med näring. Extensiv djurhållning har i många länder lett till att marker degraderas (vegetationen hinner inte återhämta sig), vilket kan orsaka erosionsproblem, lägre kolinbindning i mark och vegetation, degradering av viktiga ekosystem, negativ markomvandling vid expansion (t.ex. avskogning) etc.

Ja, det krävs mer mark. Men det är det enda som är hållbart i längden. “Degradering av viktiga ekosystem”? Ursäkta? Att rensa bort alla former av liv på en ny åkermark och sedan bespruta den med gifter för att hålla smådjur borta, skulle alltså vara bättre än att låta växter och djur leva tillsammans som de har gjort i miljoner år? Det är liksom inte gräsbetande djur som har eroderat planeten, det är jordbruket. Såvitt jag vet så leder jordbruk till avskogning också, förmodligen långt mer än vad gräsbetesmark gör.

Hade vi haft obegränsat med mark på jorden hade det varit ett bättre alternativ än intensiva produktionssystem, men så är tyvärr inte fallet.

Där håller jag med, på sätt och vis. Jorden räcker inte för att alla ska kunna äta gräsbeteskött. Å andra sidan räcker inte oljan för att vi ska kunna äta spannmål så länge till heller.

Är man tvungen att vara vegetarian för att inte belasta miljön och klimatet för mycket? Nej, det behöver man inte, även om det är det bästa ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Det är inte utan att jag känner för att posta ett exemplar av Vegomyten till artikelförfattaren. Framför allt för att det är sämre ur ett hälsoperspektiv.

Personligen är jag faktiskt inte vegetarian men det är nog bara en tidsfråga (jag har funderat på att bli det under flera år, men inte lyckats komma till skott än).

Seriöst, personer som hävdar “så här ska man äta” utan att äta så själv, går inte att ta på allvar. Tror han inte att han skulle må bättre av det, eller känns det för svårt för att få i sig tillräckligt näring som mättar ordentligt? Skulle det vara för dyrt? Vad är problemet?

Att vi skulle äta vegetarisk av “solidaritetsskäl” som dietisten på SVT ville få det till, och därmed göra oss beroende av tillskott av B12 och en del andra vitaminer som antingen inte finns alls i vegetarisk kost eller bara i begränsade mängder, känns inte så himla lyckat. Aldrig i livet att jag tänker äta något annat än det som håller mig optimalt pigg och frisk.

Förutom oljan så har de också glatt hoppat över hela NPK-problemet, dvs kväve, fosfor och kalium. Konstgödslet håller nämligen på att utarma de förråden också. Gräsbetesdjur är enda sättet att få tillbaka kontrollen på det här. Det problemet känns lite allvarligare än att nötkött skulle leda till högre utsläpp av koldioxid.

Bra försök, men jag håller mig nog till min animaliska kost.

January 23rd, 2012 Posted by Daniel Brahneborg | Uncategorized | no comments

|